Federacja Mazowia logotyp poziomy 1

„Zwrot w stronę migrantów i migrantek” – nabór uczestników

Migrantki

Federacja Mazowia jesienią planowała wizytę studyjną „Zwrot w stronę migrantów i migrantek„.

Ze względu na pandemię została ona wtedy odwołana, ale teraz udało się .

  • 18 – 23 lipca widzimy się w Warszawie.
  • Chcesz wiedzieć, jak tworzyć ofertę kulturalną otwartą na potrzeby osób doświadczających migracji, w tym migrantów i migrantek ekonomicznych?
  • Zastanawiasz się, jak zaprosić migrantów i migrantki do swojej instytucji?
  • Nie wiesz, co robią w wolnym czasie migranci i migrantki w Twojej miejscowości?

W dniach 18- 23 lipca 2021 wraz z partnerami z Czech – Multikulturní centrum Praha (MKC Praha) i Słowacji organizujemy pięciodniową WIZYTĘ STUDYJNĄ w Warszawie dla działaczy i działaczek kultury. 

Projekt skierowany do pracowników i pracownic samorządowych instytucji kultury z terenu województwa mazowieckiego oraz działaczy i działaczek pozarządowych, z wyłączeniem Warszawy.Zapraszamy osoby pracujące w ośrodkach kultury, bibliotekach, muzeach, teatrach, fundacjach, stowarzyszeniach. Katalog instytucji nie jest zamknięty.

W programie:

  • spotkania z badaczami i badaczkami migracji (WIEDZA TEORETYCZNA)
  • warsztat antydyskryminacyjny (DOŚWIADCZENIE I EMOCJE)
  • spotkania w instytucjach kultury (m.in. ngo, muzea, teatry, ośrodki kultury) (WIEDZA PRAKTYCZNA)
  • warsztaty planistyczne (UMIEJĘTNOŚCI)
  • wymiana doświadczeń i sieciowanie z działaczami z Polski, Czech i Słowacji (MIĘDZYNARODOWE SIECIOWANIE)

UDZIAŁ BEZPŁATNY. Zapewniamy noclegi, wyżywienie oraz zwroty kosztów podróż

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: a.czyzewska@mazowia.org.pl najpóźniej do dnia 4 lipca (niedziela) z odpowiedzią na pytanie „Dlaczego temat wizyty jest dla Ciebie ważny i ciekawy?”. O zakwalifikowaniu powiadomimy 5 lipca (poniedziałek).

Zadanie dofinansowane ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego / International Visegrad Fund oraz ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Skip to content