Federacja Mazowia logotyp poziomy 1

Działajmy razem na Mazowszu

Copy of Koalicja NGO_JST= szkolenia (5)

Ukraiński Dom w Warszawie i Federacja Mazowia zapraszają do udziału we wspólnym polsko-ukraińskim projekcie „Działajmy razem na Mazowszu”. To projekt wsparcia społeczności lokalnej Mazowsza w budowaniu relacji ze społecznością ukraińską.

Termin zgłoszeń: 15 maja!

DLACZEGO i PO CO?

Od 13 miesięcy nasze lokalne społeczności są inne. Dziś obok nas, żyją nie tylko migranci i migrantki obecni wcześniej, ale i uchodźczynie i uchodźcy wojenni z Ukrainy. Po pierwszych miesiącach organizacji życia na nowo, przyszedł czas na podjęcie kolejnych kroków – świadomego i systemowego włączania naszych nowych sąsiadów w życie nasze i naszych instytucji. Aby robić to lepiej zapraszamy instytucje publiczne i organizacje pozarządowe do udziału we wspólnym projekcie realizowanym do końca 2023 roku.


Celem projektu jest:

 • wzmocnienie lokalnych instytucji w pracy ze społecznością ukraińską,
 • wsparcie uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy mieszkających w woj. mazowieckim w zaspokajaniu ich głównych potrzeb w związku z sytuacją uchodźstwa (m.in. potrzeby informacyjne, bytowe, integracyjne, psychologiczne, wsparcie na rynku pracy itd.),
 • tworzenie w środowisku lokalnym oferty wspierającej społeczność ukraińską poprzez angażowanie osób z Ukrainy w działania społeczne
 • wsparcie dialogu społeczności lokalnych woj. mazowieckiego w nowych okolicznościach, w tym budowanie dialogu i współpracy lokalnej społeczności i społeczności ukraińskiej – współpracy opartej na otwartości i partycypacji

DLA KOGO? 

Do projektu zapraszamy 12 instytucji publicznych i organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego (spoza Warszawy) chętnych do działania z osobami z Ukrainy i wzmocnienia siebie poprzez wspieranie ukraińskiej społeczności. 

W ramach projektu instytucje i organizacje: 

 • wezmą udział w trzydniowej wizycie studyjnej i warsztatach wprowadzających w Warszawie – po 2 osoby z każdej instytucji/organizacji, w tym zachęcamy do udziału 1 osoby pochodzenia ukraińskiego (nie jest to warunek udziału w projekcie)
 • w ciągu 3 miesięcy otrzymają wsparcie dwojga mentorów w wymiarze ok. 30 godzin, którzy pomogą w przeprowadzeniu diagnozy lokalnej i stworzeniu oferty włączającej społeczność ukraińską 
 • otrzymają wsparcie merytoryczne dla lokalnych animatorów/animatorek ukraińskich – osoby, które będą prowadzić takie zajęcia/działania będą wspierane merytorycznie przez zasoby i kontakty Ukraińskiego Domu w Warszawie
 • opcjonalnie: wsparcie finansowe w zatrudnieniu lokalnego animatora/animatorki działań na rzecz społeczności ukraińskiej

Do udziału w projekcie zapraszamy m.in.:

 • lokalnie działające organizacje pozarządowe
 • samorządowe instytucje kultury (m.in. ośrodki kultury, biblioteki, muzea)
 • ośrodki pomocy społecznej i centra usług społecznych
 • centra integracji społecznej
 • urzędy miast/ gmin/ starostwa powiatowe

Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają wszystkie koszty udziału w projekcie, w tym przejazd i nocleg w Warszawie, wyżywienie, wsparcie szkoleniowe i eksperckie. 

HARMONOGRAM:

 • rekrutacja: do 15 maja (poniedziałek)
 • informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie: do 16 maja (informacje będą przekazywane na bieżąco)
 • 23-25 maja (wtorek – czwartek) – wizyta studyjna (obejmie m.in. warsztat antydyskryminacyjny, spotkania z ekspertami i praktykami różnych organizacji warszawskich, wykłady dotyczące pracy w środowisku międzykulturowym)
 • maj – czerwiec – pierwsze spotkania z mentorami, diagnoza lokalna
 • czerwiec – lipiec – wdrażanie rozwiązań i wsparcie doradcze

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

 • żeby wziąć udział w projekcie wypełnij formularz do dnia 15 maja (1 zgłoszenie od jednej instytucji)
 • w wyborze instytucji do projektu atutem będą wcześniejsze doświadczenia pracy dla/ze społecznością ukraińską, lokalizacja oraz zgłoszenie osoby mogącej pełnić rolę animatorki/animatora społeczności ukraińskiej
TU ZNAJDZIESZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KLIKNIJ

Kontakt: mazowia@mazowia.org.pl, telefon kontaktowy: 609597005


Ukraiński Dom w Warszawie to organizacja działająca od 2009, prowadzona przez imigrantów z Ukrainy i Polaków. Specjalizujemy się we wsparciu informacyjnym imigrantów, przeciwdziałaniu wykluczeniu i dyskryminacji, prowadzimy także szereg działań skierowanych na integrację imigrantów z polskim społeczeństwem. Od 24 lutego 2022 prowadzimy na szeroką skalę kompleksowe wsparcia dla osób uciekających przed wojną: ogólnopolską infolinię, punkt konsultacyjny, wsparcie mieszkaniowe, doradztwo zawodowe i pomoc w wejściu na rynek pracy, pogłębione wsparcia dla rodzin najbardziej potrzebujących (case workerzy), pomoc wolontariacką oraz szereg działań kulturalno-integracyjnych: Kluby Kobiet, kursy języka polskiego, zajęcia dla dzieci i młodzieży, kluby języka angielskiego, bibliotekę, organizację wystaw i warsztatów artystycznych, spotkań z przedstawicielami ukraińskiej sztuki i kultury. 

Federacja Mazowia to największa w województwie mazowieckim regionalna federacja organizacji pozarządowych. Działa od 20 lat na terenie jako dobrowolne porozumieniem ponad 75 różnorodnych NGO-sów. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora w naszym województwie. Wierzymy, że wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe społeczeństwo obywatelskie. Działania Federacji są w pierwszej kolejności skierowane do organizacji członkowskich. Celem Federacji jest wspomaganie mazowieckich organizacji pozarządowych w rozwoju i skutecznym działaniu na rzecz lokalnych społeczności.

Skip to content