Federacja Mazowia logotyp poziomy 1

Praktyki studenckie w mazowieckich PES-ach i NGO

Praktyki Społecznie Uzyteczne

Federacja Mazowia rusza z projektem “Przyszłość w PES-ach”, w ramach którego do końca 2024 roku połączy 240 studentów warszawskich uczelni z organizacjami pozarządowymi i spółdzielniami socjalnymi, ale też  innymi podmiotami ekonomii spłecznej celem organizacji praktyk studenckich. 

21 czerwca (środa) o godzinie 14.00 na ZOOMie organizujemy spotkanie informacyjne dla podmiotów zainteresowanych projektem. 

Projekt jest skierowany do podmiotów ekonomii sołecznej działających na terenie województwa mazowieckiego (w tym w Warszawie). 

Dlaczego wspieramy organizację praktyk studenckich? 

 • by przybliżać idee ekonomii społecznej
 • by łączyć kompetencje, potencjały i potrzeby studentów i studentek, instytucji
 • by pokazwać pracę organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • by transeferować doświadczenia i wiedzą 
 • by wspierać rozwój społeczny Mazowsza

Jak wyglądają praktyki: 

 • Studenci i studentki odbywają 70 godzin praktyk:
  • w formule dwutygodniowej pracy (sierpień – wrzesień)
  • w formule cotygodniowego dnia praktyk przez 10 tygodni (lub 2 dni tygodniowo przez 5 tygodni) (październik – grudzień)
 • Za praktyki nie otrzymują wynagrodzenia
 • Studenci i studentki mają zapewnione:
  • ubezpieczenie NWW (sfinansowane z projektu)
  • w przypadku praktyk poza Warszawą zwrot kosztów dojazdu lub/ i noclegu
  • zaświadczenie o realizacji praktyk na potrzeby uczelni
  • wsparcie opiekuna praktyk

Co zapewniamy organizatorom praktyk:

 • organizujemy nabór studentów i studentek, w tym promocję praktyk na uczelniach warszawskich
 • finansujemy ubezpieczenie studentów i studentek, a także zapewniamy zwrot kosztów podróży i noclegu (w przypadku praktyk poza Warszawą)
 • zapewniamy wynagrodzenie dla opiekuna/opiekunki praktyk po stronie organizacji przyjmującej
 • konsultujemy program praktyk
 • zapewniamy wsparcie bieżące
 • zapewniamy możliwość przyjęcia kilku studentów i studentek na praktyki

Czego oczekujemy od organizatora praktyk:

 • oddelegowania opiekna/opiekunki praktyk studenckich
 • przybliżenia studentom  i studetnkom działania waszej instytucji, jej historii i specyfiki pracy
 • przygotowania miejsca realizacji praktyk
 • włączenia w bieżącą pracę
 • przydzielenia pracy o charakterze merytorycznym pozwalającym w praktyczny sposób zastosować wiedzę zdobytą w trackie studiów
 • wsparcia i konsultacji dla studentów i studentek przy realizacji przydzielnych zadań 
 • udziału w konferencji podsumowującej projekt jesienią 2023

Co mogą robić studenci i studentki na praktykach?
Wszystko zależy od kierunku studiów!

Np.:

 • wspierać prace biurowe
 • wspierać prowadzenie zajęć dla Waszych beneficjentów/ klientów
 • przygotować materiały promocyjne
 • prowadzić niewielkie badania społeczne czy ewaluacyjne
 • I co jeszcze uważacie za użyteczne i potrzebne 🙂

Spotkanie informacyjne dla podmiotów zainteresowanych organizacją praktyk studenckich odbędzie się 21 czerwca (środa) o godzinie 14.00 na ZOOMie. 

Link do rejestracji: https://www.webankieta.pl/ankieta/960273/spotkanie-dla-pes.html
Link do spotkania zostanie wysłany w dniu spotkania. 
Na spotkaniu opowiemy o wytycznych i warunkach organizacji praktyk oraz odpowiemy na wszystkie pytania. 

[Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.]

W razie pytań dotyczących projektu prosimy o kontakt mailowy: mazowia@mazowia.org.pl lub  telefoniczny: 512 022 105

Skip to content