Zaprojektowano przez: Michał Szymanderski-Pastryk – marketing zaangażowany społecznie

Strona internetowa Federacji Mazowia powstała jako element projektu „Mazowiecka Koalicja na rzecz dialogu NGO-JST”, który jest realizowany z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Skip to content