Federacja Mazowia logotyp poziomy 1

Działacie na Mazowszu?
Dołączcie do Federacji Mazowia!

Dlaczego warto

Razem możemy więcej

Siła Federacji Mazowia leży we wspólnocie. Razem mamy silniejszy głos, większe możliwości, liczniejsze doświadczenia. Współpraca to podstawa.

Rzecznictwo

Federacja Mazowia występuje w imieniu swoich organizacji członkowskich zabiegając o poprawę lokalnego i ogólnopolskiego prawa dotyczącego sektora pozarządowego.

Kontakty

Bycie w Federacji Mazowia to okazja do poznawania działaczy i działaczek społecznych z całego województwa mazowieckiego.

Szkolenie i doradztwo

Pomagamy organizacjom zdobywać wiedzę i świadomie prowadzić działania. Organizujemy szkolenia, warsztaty, webinaria tematyczne, ale też wspieramy indywidualnie.

Wizyte studyjne

W każdym roku przygotowujemy regionalne i zagraniczne wizyty studyjne, w których biorą udział przedstawiciele organizacji członkowskich.

Wspólne projekty

Wspólnie z organizacjami członkowskimi realizujemy projekty, ale też pomagamy organizacjom nawiązywać partnerstwa, by mogły ze sobą współpracować.

Struktura Federacji Mazowia

Federacja Mazowia to formalnie związek stowarzyszeń, czyli “stowarzyszenie stowarzyszeń”, a nie osób (jak ma to miejsce w tradycyjnym stowarzyszeniu).

Skupiamy zarówno stowarzyszenia rejestrowe (czyli te, które zostały zarejestrowane w KRS), jak stowarzyszenia zwykłe (zarejestrowane w starostwie powiatowym), fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, a nawet inne federacje.

Nasze władze (czyli zarząd i komisja rewizyjna) są wybierane przez i spośród osób reprezentujących wszystkie organizacje członkowskie podczas walnego zgromadzenia.

Kiedy do nas dołączycie, także będziecie mieć bierne i czynne prawo wyborcze, i będziecie mogli współdecydować o kierunkach działania Federacji Mazowia.

Lat doświadczenia
0
Organiacji członkowskich
0
Zrealizowanych projektów
0 +

Proces aplikacji

Wspólnie zdecydujcie o dołączeniu
Dołączenie do nas powinno być decyzją wspólną w Waszej organizacji. Federacja to związek ngo, a nie osób prywatnych, dlatego decyzja o przystąpieniu powinna być w rękach zarządu lub całego stowarzyszenia.
Wyślijcie zgłoszenie
Wypełnijcie formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej. W odpowiedzi dostaniecie pakiet dokumentów dotyczących członkostwa – deklarację członkowską, listę załączników, nasz statut oraz kartę standardów Federacji Mazowia. Wypełnijcie wymagane dokumenty, podpiszcie zgodnie z reprezentacją i wyślijcie na nasz adres. Przy okazji możecie też polubić nas na Facebooku, by wiedzieć, co słychać.
Formalnie przyjmiemy Was do Federacji
Po otrzymaniu Waszych dokumentów, Dyrektorka Federacji Mazowia sprawdzi ich kompletność. Jeśli wszystko będzie poprawnie, skieruje wniosek do Zarządu o przyjęcie Was w poczet organizacji członkowskich. Ostatnim krokiem będzie uchwała naszych władz o Waszym dołączeniu.
Dołączycie do grona organizacji członkowskich!
Teraz już tylko oczekujcie listy od Federacji Mazowia z informacją o przyjęciu Wasz do grona organizacji członkowskich. Przygotujcie się, bo od tego dnia dużo może się u Was zmienić. Na lepsze, oczywiście 🙂

Dołącz do Federacji!

Członkostwo w federacji tak jak członkostwo w innych organizacjach wiąże się z decyzją o opłacaniu składki członkowskiej. Obecnie podstawowa wysokość składki to 25 PLN rocznie. Taką kwotę uchwaliło Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. W przyszłości ta kwota może się zmienić, ale to będzie nasza wspólna decyzja.
Zarząd Waszej organizacji musi wyrazić zgodę, a osoby upoważnione do reprezentowania muszą podpisać deklarację członkowską. Zachęcamy do tego, by decyzja o Waszym dołączeniu do Federacji Mazowia była podjęta wspólnie.
Oczywiście, w każdym momencie możecie wystąpić z Federacji Mazowia.
Tak! Wasza organizacja może być jednocześnie członkiem Federacji Mazowia oraz jednej lub kilku innych federacji, czy to lokalnych, ogólnopolskich czt branżowych. Także federacje organizacji mogą dołączać do Federacji Mazowia.

Skip to content