Federacja Mazowia logotyp poziomy 1

Federacja Mazowia
dla organizacji pozarządowych

Zostań organizacja członkowską

Jeśli Wasza organizacja działa na terenie województwa mazowieckiego, zapraszamy! Współtwórzcie naszą Federację.

MFIP

Od 18 lat organizujemy MFIP – Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych – ogólnowojewódzkie spotkanie organizacji pozarządowych z całego Mazowsza. Bądź tam z nami!

Bezpłatne szkolenie i doradztwo

W ramach wspierania organizacji społecznych prowadzimy bezpłatne specjalistyczne szkolenia i doradztwo.

Usługi szyte na miarę

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej możemy poprowadzić dla Was szkolenia specjalistyczne, warsztaty, doradztwo, badania społeczne. Szczegóły ustalamy indywidualnie.

Rzecznictwo

Jako organizacja parasolowa reprezentujemy interesy mazowieckich NGO-sów zarówno w kontekście lokalnym (np. władze gminy czy miasta), jak i ogólnopolskim czy międzynarodowym.

O ofercie dla organizacji pozarządowych

Federacja Mazowia to organizacja parasolowa. Celem naszej działania jest wspieranie organizacji pozarządowych województwa mazowieckiego, dbanie o ich rozwój, skuteczność i działanie zgodne z etyką zawodową, wspieranie zasad i modeli działania, a także standardów ich realizacji, rzecznictwo interesów III sektora, tworzenie reprezentacji organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego, animowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej.

Sprawdź, co możemy razem zrobić!

Grażyna Nartowska-Kijok

Grażyna Nartowska-Kijok

Administratorka finansowa, specjalistka ds. współpracy z sektorem pozarządowym.

Skip to content