Federacja Mazowia logotyp poziomy 1

Projekty Federacji Mazowia

Federacja Mazowia dzięki współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, a także instytucjami centralnymi oraz prywatnymi darczyńcami, może realizować projekty, które wspierają organizacje pozarządowe z województwa mazowieckiego, przyczyniają się do ich rozwoju, skuteczności i działania zgodne z etyką zawodową, są rzecznictwem interesów III sektora, tworzą reprezentację organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego, ale także animują i rozwijają aktywność obywatelską.

W realizacji projektów współpracujemy między innymi z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Narodowym Instytutem Wolności, Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim, Fundacją Edukacja dla Demokracji, Fundacją Batorego I Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich.

Skip to content