Federacja Mazowia logotyp poziomy 1

Projekt:

Eurodesk

Federacja Mazowia  pełni funkcję  Regionalnego Punktu Informacyjnego  w sieci punktów obejmującej 36 krajów – ponad 1000 organizacji , w tym ponad 60 w sieci Eurodesk Polska.

Eurodesk to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo i merytorycznie – przez Komisję Europejską, MEN i MNiSW w ramach programu „Erasmus+„. 

Realizując założenia PROGRAMU EURODESK,  na poziomie regionalnym udzielamy bezpłatnie informacji, porad, wskazówek dotyczących Programu tj. informacji europejskiej dla młodzieży dotyczącej edukacji, wolontariatu (w tym EKS), pracy, staży, szkoleń, mobilności i grantów na działania „młodzieżowe”.  Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia strony Programu http://www.eurodesk.pl/

Mamy dla Was materiały informacyjne i promocyjne Eurodesku – broszury o wymianie młodzieżowej, o stażach i praktykach w instytucjach międzynarodowych, o wolontariacie za granicą, o studiowaniu za granicą i jak legalnie pracować w Europie.

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do czwartku, w godzinach 10.00-15.00, ul. Kredytowa 6/22,  512 022 105

Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie Regionalnego Punktu Informacyjnego  są:

Raport roczny z działaności RPIE Federacji Mazowia

Skip to content