Federacja Mazowia logotyp poziomy 1

Projekt:

Forum Komisji Dialogu Społecznego

Głównym zadaniem FKDS-u będzie wymiana informacji, komunikacja i wsparcie współpracy między poszczególnymi ciałami dialogu, co ma wzmocnić i pogłębić współpracę Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi. Dlatego do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki wszystkich branżowych i dzielnicowych komisji dialogu społecznego oraz osoby zainteresowane tematami, które będą poruszane na spotkaniu.

Już  21 marca 2018 w godz. 17.00-20.00 w Centrum Kreatywności Targowa odbędzie się pierwsze posiedzenie Forum Komisji Dialogu Społecznego

Plan spotkania

 1. Rozpoczęcie.
 2. Integracja: zapoznanie się uczestników i uczestniczek.
 3. Wszystko, co warto wiedzieć o Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego: dyskusja panelowa. W tej części spotkania porozmawiamy o tym, czym jest WRDPP i jakie są jej kompetencje. Poruszymy kwestie tego, jak Rada wspiera organizacje pozarządowe oraz na czym może polegać współpraca Rady z komisjami dialogu  społecznego.

Przerwa

 1. Stoliki tematyczne: praca w grupach. W tej części spotkania zapraszamy do dyskusji i wymiany doświadczeń związanych z wybranym tematem grupy roboczej: 
 • Jak zwiększać środki w dzielnicy?
 • Struktura dialogu w mieście. Wprowadzenie dla osób nowych.
 • Trudne posiedzenia. Konflikt i emocje w komisji.
 • “Usprawniacze” – co ułatwia pracę w komisji?
 • Granice pracy komisji. Prawne umocowanie KDS-u.
 • Zmiany w prawie dotyczącym organizacji pozarządowych.
 1. Ogłoszenia z SCWO.
 2. Wolne wnioski: ogłoszenia od organizacji.
 3. Podsumowanie spotkania i oficjalne zakończenie.
 4. Czas wolny na indywidualne rozmowy w kuluarach.

Prosimy o potwierdzenie udziału Państwa komisji w spotkaniu oraz o informację o liczbie osób chętnych do uczestnictwa. Na wiadomości czekamy pod adresem mailowym: j.dubanik@mazowia.org.pl

Za organizację spotkania odpowiada Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Dodatkowych informacji udzielają animatorki: Anna Czyżewska [a.czyzewska@mazowia.org.pl] oraz Justyna Dubanik [j.dubanik@mazowia.org.pl].

Wydarzenie jest organizowane w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Projekt współfinansuje m.st. Warszawy.


Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych to system bezpłatnego wsparcia dla organizacji działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających. Pełna oferta SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo.  

Skip to content