Federacja Mazowia logotyp poziomy 1

Projekt:

Mazowiecka Koalicja na rzecz dialogu NGO-JST

Celem projektu „Mazowiecka Koalicja na rzecz dialogu NGO-JST” jest zwiększenie potencjału i stabilności ngo z województwa mazowieckiego, w tym ich zdolności do prowadzenia działań we współpracy z samorządami lokalnymi, ich umiejętności kształtowania otoczenia prawnego i politycznego na poziomie lokalnym i regionalnym, i działań rzeczniczych, poprzez wsparcie NGO oraz urzędników współpracujących z NGO i lokalnych władz samorządowych.

W latach 2021 – 2023 planujemy badania, działania wspierające (m.in,szkolenia, konferencja,  doradztwo), ale też stworzenie nieistniejącej dotąd sieci urzędników współpracujących z ngo. Ważnym elementem projektu są działania wspierające urzędników i urzędniczki, oraz władze  samorządowe w podejmowaniu i rozwijaniu współpracy z ngo. To oni wraz organizacjami pozarządowymi są odbiorcami projektu. 

Starostwo Powiatowe w Płońsku oraz Federacja ROSA są partnerami projektu. Dzięki nim nasze działania są osadzone lokalnie i mamy okazję tworzenia i sprawdzania prototypowych rozwiązań.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby związane z poprawą współpracy. Jak pokazują badania 82% ngo w Polsce współpracuje z samorządami lokalnymi, ale tylko 32% określa tę współpracę jako ścisłą. Jak pokazują badania FM prowadzone w 2018 i 2019 (wspomniane wcześniej) specyficzna sytuacja woj. mazowieckim nie odstaje od średniej ogólnopolskiej. Problemem jest nie tylko brak lokalnych sieci współpracy NGO, które reprezentowałyby interesy ngo i prowadziły działania rzecznicze, ale nawet okazji do tego, by NGO i JST spotykały się ze sobą i rozmawiały o swojej działalności i potrzebach.

————

Zapraszamy do dołączenia do grupy: Mazowiecka Grupa Pełnomocników i Pełnomocniczek ds NGO – https://www.facebook.com/groups/946969359412807

Osoby zainteresowane projektem dotyczącym współpracy NGO i JST prosimy o kontakt mailowy: m.studzinska@mazowia.org.pl

————
Projekt “Mazowiecka Koalicja na rzecz dialogu NGO-JST” jest realizowany z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt realizuje Federacja Mazowia w partnerstwie z Federacją Rosa oraz Powiatem Płońskim.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Skip to content