Federacja Mazowia logotyp poziomy 1

Projekt:

Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych

W 2004 roku Federacja Mazowia zorganizowała I Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Od tego czasu MFIP na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń sieciujących I integrujących organizacje pozarządowe z całego województwa mazowieckiego. Co roku spotykamy się w gronie ponad 100 osób, by dyskutować o sprawach ważnych dla sektora obywatelskiego, lepszej współpracy międzysektorowej oraz nowych pomysłach na skuteczne działania. MFIP odbywa się dzięki współpracy finansowej m.in. z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Co roku są z nami Pełnomocniczka Marszałka Województwa Mazowieckiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowym, Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego do spraw Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz przedstawiciele Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Przed nami XIX MFIP, który zaplanowany jest na jesień 2023!

Wspólne zdjęcie osób uczestniczących w 18MFIP-ie. na zdjęciu jest kilkadziesiąt osób.
XVIII MFIP

Grupa kilkudziesięciu osób uczestniczących w XVII Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowychpozuje do zdjęcia przed budynkiem Mazowieckiego Instytutu Kultury
Skip to content