Federacja Mazowia logotyp poziomy 1

Projekt:

NGO.MAZOWIA.COM 2017 – skuteczne, innowacyjne, profesjonalne organizacje pozarządowe na Mazowszu

Projekt „NGO.MAZOWIA.COM 2017 – skuteczne, innowacyjne i profesjonalne organizacje pozarządowe na Mazowszu” to już druga edycja zakończonego sukcesem projektu z zeszłego roku. Składa się on z trzech komponentów: cyklu webinariów: Akademia NGO 2017, organizacji Mazowieckiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (MFIP) oraz publikacji Vademecum dla NGO 2017. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Wspierania Edukacji i Rozwoju Innowatorium.

Akademia NGO. Grywalizacja 2017

#wrzesień #październik

Akademia NGO to zgrywalizowany cykl webinariów, którego celem jest podniesienie wiedzy i kompetencji przedstawicieli mazowieckich organizacji pozarządowych, tym razem głównie w zakresie kompetencji miękkich takich, jak: umiejętność porozumienia bez przemocy w codziennej pracy organizacji, znajomość zasady empowermentu w prowadzonych działaniach, wrażliwość na mechanizmy dyskryminacji czy uważność w kwestii dostępności organizacji czy realizowanych przez nią wydarzeń. Webinaria mają charakter gry, której celem jest zdobycie jak najlepszych wyników podczas realizacji trzech typów zadań, które są ściśle ze sobą powiązane – aktywnego uczestnictwa w webinariach, rozwiązania testu wiedzy po każdym webinarium oraz zrealizowania zadania wdrożeniowego przygotowanego przez eksperta, które ma na celu wykorzystanie teorii w praktyce. Podczas gry obowiązuje specjalnie zaprojektowany system punktowy – wirtualne punkty i odznaki pokazujące bieżące osiągnięcia każdej uczestniczki i każdego uczestnika. Organizacje, które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody w postaci 3 godzin specjalistycznego doradztwa w wybranym obszarze tematycznym dla swojej organizacji.

Udział w Akademia NGO 2017 jest bezpłatny.
Formularz rejestracyjny dostępny jest pod linkiem: Rejestracja. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 5 września 2017.
Szczegółowe informacje o programie webinariów, ekspertach, kalendarium i regulamin gry znajdziesz w panelu bocznym w zakładce: Akademia NGO 2017.


Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych (MFIP)

#listopad

MFIP to spotkanie, które odbędzie się w listopadzie 2017 roku. MFIP ma na celu zsieciowanie organizacji mazowieckiego III sektora tworząc platformę do integracji, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Podczas spotkania odbędzie się podsumowanie Akademii NGO 2017 – wręczone zostaną certyfikaty i nagrody dla wszystkich uczestniczek i uczestników.
Więcej informacji znajdziesz w panelu bocznym w zakładce: MFIP 2017.


Vademecum dla NGO 2017

#grudzień

Vademecum dla NGO 2017 to narzędziownik będący podsumowaniem treści cyklu webinariów, opracowany w wersji elektronicznej i udostępniony pod koniec roku 2017 roku na naszej stronie internetowej. Tegoroczny narzędziownik stanowić będzie drugą część Vademecum dla NGO wydanego w zeszłym roku pod tytułem: Nowe technologie w NGO, czyli szansa na skuteczną komunikację.
Obie części Vademecum dla NGO (zeszłoroczną już teraz, a tegoroczną w grudniu) znajdziesz w zakładce: publikacje.


Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Skip to content