Federacja Mazowia logotyp poziomy 1

Projekt:

Ukraińskie książki dla mazowieckich bibliotek

W ramach projektu “Ukraińskie książki dla mazowieckich bibliotek”,  który realizujemy dzięki dofinansowaniu ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, Federacja Mazowia przekaże do 40 bibliotek z terenu województwa mazowieckiego książki w języku ukraińskim

Celem projektu jest:

  • włączanie uchodźców w lokalne życie kulturalne;
  • organizacja czasu wolnego dla dorosłych i dzieci;
  • umożliwienie uchodźcom kontaktu z literaturą;
  • pomoc uchodźcom w zacieśnianiu kontaktów z polskim społeczeństwem poprzez budowanie indywidualnych relacji z bibliotekami;
  • promocja kultury i literatury ukraińskiej w Polsce;
  • wsparcie ukraińskich księgarni i wydawnictw, a także ukraińskich artystów.

Pierwszeństwo w otrzymaniu książek mają biblioteki spoza Warszawy. Książki przekazywane będą za porozumieniem z organizacjami członkowskimi Federacji Mazowia, które będą rekomendować bibliotekę do udziału w projekcie. Jedna organizacja członkowska może rekomendować więcej niż jedną bibliotekę. Biblioteka chcąca wziąć udział w projekcie musi nawiązać kontakt z organizacją członkowską Federacji Mazowia. Lista organizacji członkowskich jest dostępna na naszej stronie internetowej. Zapraszamy też wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe z terenu województwa mazowieckiego (w tym z Warszawy) do dołączenia do Federacji Mazowia.

Skip to content