Federacja Mazowia logotyp poziomy 1

Raporty Federacji Mazowia

Federacja Mazowia od samego początku prowadzi badania dotyczące kondycji organizacji pozarządowych. Zajmujemy się także badaniem obszarów w jakich działają organizacje, m.in. uczestnictwa w kulturze.

Nasze badania wychodzą z naszej inicjatywy I są realizowane w ramach projektów, ale także współpracujemy z innymi instytucjami, m.in. lokalnymi grupami działania, ośrodkami kultury czy innymi organizacjami pozarządowymi. Poniżej możecie zapoznać się z przygotowanymi przez nas w ostatnich latach raportami.

POBIERZ NASZ PORADNIK Ta publikacja to wprowadzenie do tematu współpracy NGO i JST. Lata doświadczeń pokazują nam, że nieodłącznym partnerem organizacji pozarządowych …

POBIERZ NASZ PORADNIK Ta broszura to wprowadzenie do tematu współpracy NGO i JST Jest skierowana do urzędników i urzędniczek, którzy współpracują z …

Lokalna Grupa Działania “Kurpsie Razem” i Lokalna Grupa Działania “Zaścianek Mazowsza” we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej, Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych …

W 2018 roku Federacja Mazowia realizowała projekt „Mazowia dla Mazowsza”. Na bazie spotkań z organizacjami pozarządowymi z całego województwa został przygotowany raport …

W 2018 roku Federacja Mazowia zrealizowała projekt „Gniazda kultury”. Jego celem była weryfikacja stanu, potencjału, możliwości i tendencji sektora kreatywnego oraz sektora kultury …

Vademecum dla NGO 2017 to druga część narzędziownika dla organizacji pozarządowych na Mazowszu, będąca podsumowaniem treści cyklu webinariów, który realizowany był w …

Skip to content