Federacja Mazowia logotyp poziomy 1

Poradnik dla urzędników i urzędniczek

Baza Wiedzy > Raporty

POBIERZ NASZ PORADNIK

Ta broszura to wprowadzenie do tematu współpracy NGO i JST Jest skierowana do urzędników i urzędniczek, którzy współpracują z NGO. Przedstawiamy w niej zarówno założenia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak i praktyczne wskazówki, dzięki którym Państwa współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, ochotniczymi strażami pożarnymi czy kołami gospodyń wiejskich będzie jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby lokalnych społeczności. Wyjaśnimy różne kwestie, z którymi mierzą się urzędnicy i urzędniczki oddelegowani do pracy z NGO. Czym właściwie są organizacje pozarządowe i trzeci sektor? Jakie są główne problemy organizacji pozarządowych? Dlaczego nie zawsze chodzi im o pieniądze? Jak przekuć prezentowane rozwiązania w działania w Państwa środowiskach?

Niniejsza publikacja jest częścią projektu Mazowiecka Koalicja na rzecz dialogu NGO–JST realizowanego z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Podobne wpisy

Skip to content