Federacja Mazowia logotyp poziomy 1

Diagnoza sytuacji organizacji społecznych na terenie działania LGD “Kurpsie Razem”, LGD “Zaścianek Mazowsza” i miasta Ostrołęki

Baza Wiedzy > Raporty

Lokalna Grupa Działania “Kurpsie Razem” i Lokalna Grupa Działania “Zaścianek Mazowsza” we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej, Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce i Stowarzyszeniem Projekt Radomir zainicjowały diagnozę sytuacji organizacji pozarządowych na terenie swojej działalności, który obejmuje teren powiatu ostrołęckiego (gminy Baranowo, Czarnia, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki, Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie i Troszyn) oraz gminy Chorzele i Jednorożec na terenie powiatu przasnyskiego. W przedsięwzięcie zostały także włączone podmioty działające na terenie miasta Ostrołęka. Wykonanie diagnozy zostało zlecone Federacji Mazowia. Zadanie zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Celem diagnozy była analiza kondycji i potrzeb organizacji pozarządowych działających na terenie dwóch LGD-ów oraz Ostrołęki oraz opracowanie rekomendacji, które pozwalałyby bardziej skutecznie wspierać i rozwijać trzeci sektor. Diagnoza miała charakter jakościowy i była oparta o badania etnograficzne. Punktem wyjścia była analiza danych zastanych, która została wzbogacona o warsztaty badawcze, wywiady indywidualne i grupowe oraz obserwację uczestniczącą. Odbiorcami rekomendacji mogą być nie tylko lokalne grupy działania, ale także urzędy gmin, Urząd Miasta Ostrołęka, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, instytucje kultury, organizacje parasolowe i wreszcie same organizacje pozarządowe, które objęte były diagnozą. 

Pragniemy, aby raport był nie tylko czytany, ale także by rekomendacje mogły być wdrażane przez różne podmioty, które mają wpływ na funkcjonowanie organizacji pozarządowych w regionie.

Pobierz raport!

Podobne wpisy

Skip to content