Federacja Mazowia logotyp poziomy 1

Gniazda Kultury

Baza Wiedzy > Raporty

W 2018 roku Federacja Mazowia zrealizowała projekt „Gniazda kultury”. Jego celem była weryfikacja stanu, potencjału, możliwości i tendencji sektora kreatywnego oraz sektora kultury w zakresie tworzenia w województwie mazowieckim (przede wszystkim poza Warszawą) klastrów kreatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. “gniazd kultury” – miejsc, w których skupiają się i działają podmioty z trzech sektorów, a które czynnie oddziałują na poszerzone pole kultury i mają potencjał klastrotwórczy.

W ramach projektu przeprowadzono  badanie jakościowe w 7 miejscach, tzw. “gniazdach kultury”, zlokalizowanych na terenie woj. mazowieckiego (Otwock, Sochaczew, Żyrardów, Grzybów, Urzecze, Warka, dolina Wisły).

Studia przypadków złożyły się na raport podsumowujący uzupełniony o analizę potencjału klastrów w województwie mazowieckim wraz z rekomendacjami.

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Pobierz raport!

Podobne wpisy

Skip to content