Federacja Mazowia logotyp poziomy 1

Poradnik dla władz lokalnych

Baza Wiedzy > Raporty

POBIERZ NASZ PORADNIK

Ta publikacja to wprowadzenie do tematu współpracy NGO i JST.

Lata doświadczeń pokazują nam, że nieodłącznym partnerem organizacji pozarządowych jest lokalny samorząd, dlatego już od wielu lat umacniamy dialog na linii NGO i JST. W tej współpracy nie chodzi tylko o zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych w formie konkursów, lecz także o tworzenie atmosfery sprzyjającej podejmowaniu i prowadzeniu aktywności społecznej. W niniejszej publikacji chcemy Państwu – wójtom, burmistrzom, prezydentom miast i starostom – pokazać, jakie rozwiązania mogą Państwo wprowadzić w codziennej pracy, by organizacje pozarządowe działały skuteczniej, a Państwa współpraca z nimi była bardziej sprawna i efektywna, co przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców i lokalnych społeczności.

Niniejsza publikacja jest częścią projektu Mazowiecka Koalicja na rzecz dialogu NGO–JST realizowanego z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Podobne wpisy

Skip to content