Federacja Mazowia logotyp poziomy 1

Co widzisz na obrazku? Ćwiczenia z różnorodności.

Porozmawiamy o widocznych i niewidocznych grupach w polskim społeczeństwie i o relacjach między tymi grupami. Przyjrzymy się mechanizmom, które dzielą ludzi i umożliwiają dyskryminację. Poznamy mechanizmy, które można wykorzystać do tego, aby zmniejszać uprzedzenia i podziały. Zastanowimy się, jak tożsamość (i przynależność do różnych grup) może wpływać na pracę. Co robić, żeby niezamierzonym efektem działań nie było reprodukowanie stereotypów, uprzedzeń i wykluczeń? Jak efektywnie integrować? Czego uczy nas różnorodność? Między innymi na te pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas webinarium.

Webinarium prowadzi Lena Rogowska – trenerka równościowa, animatorka kultury. Od 2006 roku działa w Stowarzyszeniu Praktyków Kultury, którego jest współzałożycielką i prezeską zarządu. Pracuje w różnych środowiskach – małych i dużych miejscowościach, szkołach, ośrodkach dla uchodźców, zakładach poprawczych, szpitalach. Używa narzędzi facylitacyjnych i perfomatywnych (storytelling, spoken word, video, muzyka, teatr), aby działać na rzecz integracji, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Pracuje z instytucjami (biblioteki, domy kultury, szkoły) ucząc prowadzenia działań włączających i integrujących.

Skip to content