Federacja Mazowia logotyp poziomy 1

Grywalizacja procesów w NGO

Webinarium dotyczy nowoczesnych form i metod współpracy z interesariuszami organizacji pozarządowych, odpowiada na pytanie jak motywować i aktywizować ludzi do działania poprzez wykorzystanie nowych mechanizmów, prezentuje nowoczesne i innowacyjne metody działań, które możemy wykorzystać w naszej codziennej pracy i realizowanych projektach (np. system motywacyjny celujący w trwałą aktywizację beneficjentów, wykorzystanie w tym roku gry Surrogates przy akcji WOŚP).

Skip to content