Federacja Mazowia logotyp poziomy 1

Działajmy razem na Mazowszu

Copy of Koalicja NGO_JST= szkolenia (5)

Ukraiński Dom w Warszawie i Federacja Mazowia zapraszają do udziału we wspólnym polsko-ukraińskim projekcie “Działajmy razem na Mazowszu”. To projekt wsparcia społeczności lokalnej Mazowsza w budowaniu relacji ze społecznością ukraińską.

Termin zgłoszeń: 20 sierpnia!

DLACZEGO i PO CO?

Od póltora roku nasze lokalne społeczności są inne. Dziś obok nas, żyją nie tylko migranci i migrantki obecni wcześniej, ale i uchodźczynie i uchodźcy wojenni z Ukrainy. Po pierwszych miesiącach organizacji życia na nowo, przyszedł czas na podjęcie kolejnych kroków – świadomego i systemowego włączania naszych nowych sąsiadów w życie nasze i naszych instytucji. Aby robić to lepiej zapraszamy instytucje publiczne i organizacje pozarządowe do udziału we wspólnym projekcie realizowanym do końca 2023 roku.

KOGO ZAPRASZAMY? 

 • Instytucje publiczne i organizacje pozarządowe z terenu województwa mazowieckiego (spoza Warszawy) chętne do działania na rzecz osób z Ukrainy i wzmocnienia swojej instytucji poprzez wspieranie ukraińskiej społeczności.
 • Osoby z Ukrainy mieszkające w województwie mazowieckim, które działają lub chciałyby działać na rzecz swojej społeczności

W ramach projektu instytucje i organizacje: 

 • wezmą udział w trzydniowej wizycie studyjnej i warsztatach wprowadzających w Warszawie – zapraszamy po 2 osoby z każdej instytucji/organizacji; zachęcamy do udziału 1 osoby pochodzenia ukraińskiego (choć nie jest to warunek udziału w projekcie)
 • w ciągu 3 miesięcy otrzymają wsparcie dwojga mentorów w wymiarze ok. 30 godzin, którzy pomogą w przeprowadzeniu diagnozy lokalnej i stworzeniu oferty włączającej społeczność ukraińską 
 • otrzymają wsparcie merytoryczne dla lokalnych animatorów/animatorek ukraińskich – osoby, które będą prowadzić takie zajęcia/działania będą wspierane merytorycznie przez zasoby i kontakty Ukraińskiego Domu w Warszawie
 • opcjonalnie: wsparcie finansowe w zatrudnieniu lokalnego animatora/animatorki działań na rzecz społeczności ukraińskiej

Do udziału w projekcie zapraszamy m.in.:

 • lokalnie działające organizacje pozarządowe
 • samorządowe instytucje kultury (m.in. ośrodki kultury, biblioteki, muzea)
 • ośrodki pomocy społecznej i centra usług społecznych
 • centra integracji społecznej
 • urzędy miast/ gmin/ starostwa powiatowe

Osoby z Ukrainy chcące działać, prosimy o: 

 • znalezienie w swojej miejscowości lokalnej instytucji i wspólne zgłoszenie się do projektu
 • jeśli nie uda się znaleźć lokalnej instytucji – prosimy o maila: mazowsze@ukrainskidom.pl  – podając informacje o sobie, miejscu zamieszkania i krótki opis pomysłu na działanie. Postaramy się pomóc w znalezieniu lokalnej instytucji. 

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Organizatorzy pokrywają wszystkie koszty udziału w projekcie, w tym przejazd i nocleg w Warszawie, wyżywienie, wsparcie szkoleniowe i eksperckie. Ze względu na napięty program wizyty rekomendujemy skorzystanie z noclegu w Warszawie (nawet jeśli mieszkają Państwo w gminach ościennych). 

HARMONOGRAM:

 • terminy trzydniowych wizyt studyjnych w Warszawie, które rozpoczynają udział w projekcie: 

 I termin: 29 – 31 sierpnia (wtorek-czwartek)

II termin: 26 – 28 września (wtorek-czwartek)

 • rekrutacja trwa na bieżąco, ale działa zasada kto pierwszy ten lepszy 🙂
 • termin zgłoszeń do drugiej edycji – 20 sierpnia, do trzeciej edycji – 17 września
 • informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie nie później niż 7 dni przed wybranym terminem wizyty studyjnej.  
 • wrzesień – październik – spotkania z mentorami, diagnoza lokalna
 • październik – grudzień – wdrażanie rozwiązań i wsparcie doradcze

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

 • żeby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz wybierając odpowiednią datę wizyty studyjnej (1 zgłoszenie od jednej instytucji)
 • w wyborze instytucji do projektu atutem będą wcześniejsze doświadczenia pracy dla/ze społecznością ukraińską, lokalizacja oraz zgłoszenie osoby mogącej pełnić rolę animatorki/animatora społeczności ukraińskiej

Celem projektu jest:

 • wzmocnienie lokalnych instytucji w pracy ze społecznością ukraińską,
 • wsparcie uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy mieszkających w woj. mazowieckim w zaspokajaniu ich głównych potrzeb w związku z sytuacją uchodźstwa (m.in. potrzeby informacyjne, bytowe, integracyjne, psychologiczne, wsparcie na rynku pracy itd.),
 • tworzenie w środowisku lokalnym oferty wspierającej społeczność ukraińską poprzez angażowanie osób z Ukrainy w działania społeczne
 • wsparcie dialogu społeczności lokalnych woj. mazowieckiego w nowych okolicznościach, w tym budowanie dialogu i współpracy lokalnej społeczności i społeczności ukraińskiej – współpracy opartej na otwartości i partycypacji
TU ZNAJDZIESZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KLIKNIJ

Kontakt: mazowsze@ukrainskidom.pl, tel.kontaktowy:  514 511 086


Ukraiński Dom w Warszawie to organizacja działająca od 2009, prowadzona przez imigrantów z Ukrainy i Polaków. Specjalizujemy się we wsparciu informacyjnym imigrantów, przeciwdziałaniu wykluczeniu i dyskryminacji, prowadzimy także szereg działań skierowanych na integrację imigrantów z polskim społeczeństwem. Od 24 lutego 2022 prowadzimy na szeroką skalę kompleksowe wsparcia dla osób uciekających przed wojną: ogólnopolską infolinię, punkt konsultacyjny, wsparcie mieszkaniowe, doradztwo zawodowe i pomoc w wejściu na rynek pracy, pogłębione wsparcia dla rodzin najbardziej potrzebujących (case workerzy), pomoc wolontariacką oraz szereg działań kulturalno-integracyjnych: Kluby Kobiet, kursy języka polskiego, zajęcia dla dzieci i młodzieży, kluby języka angielskiego, bibliotekę, organizację wystaw i warsztatów artystycznych, spotkań z przedstawicielami ukraińskiej sztuki i kultury. 

Federacja Mazowia to największa w województwie mazowieckim regionalna federacja organizacji pozarządowych. Działa od 20 lat na terenie jako dobrowolne porozumieniem ponad 75 różnorodnych NGO-sów. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora w naszym województwie. Wierzymy, że wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe społeczeństwo obywatelskie. Działania Federacji są w pierwszej kolejności skierowane do organizacji członkowskich. Celem Federacji jest wspomaganie mazowieckich organizacji pozarządowych w rozwoju i skutecznym działaniu na rzecz lokalnych społeczności.

Skip to content