Federacja Mazowia logotyp poziomy 1

Anna Czyżewska kandydatką do Rady NIW

Anna Czyzewska kandydatką do Rady NIW

W odpowiedzi na ogłoszenie przez Przewodniczącą Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Panią Agnieszkę Buczyńską naboru na członków Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, rekomendujemy do tego gremium naszą kandydatkę Annę Czyżewską.

Każdy kandydat musi uzyskać poparcie przynajmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dlatego zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do poparcia jej kandydatury!

Anna od 3 lat jest zaangażowana w debatę o transparentności działalności NIW. Pisała na ten temat artykuły, udzielała się w mediach, ale też w każdym roku uczestniczyła w konsultacjach regulaminów konsekwetnie wskazując rozwiązania pozwalające zwiększać jawność procedur decyzyjnych komisji konkursowych. Uważamy, że jej praca w Radzie NIW będzie ogromną korzyścią dla całego sektora pozarządowego,

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do poparcia jej kandydatury poprzez podpisanie przez osoby uprawnione do reprezentowania Waszej organizacji deklaracji poparcia, którą można pobrać jako Oświadczenie poparcia Anny Czyzewskiej do Rady NIW

Deklarację poparcia można podpisać:
1. elektronicznie (profilem zaufanym) i wysłać do nas na adres mazowia@mazowia.org.pl
lub
2. wydrukować i podpisać własnoręcznie, odesłać do nas skan na adres mazowia@mazowia.org.pl, a oryginał wysłać na adres Federacja Mazowia, ul Nowy Świat 34/5, 00-363 Warszawa.

Na Wasze deklaracje poparcia czekamy do 22 stycznia do 9.00 rano. 

Anna Czyżewska jest od 20 lat związana z organizacjami pozarządowymi. Od 6 lat pracuje w Federacji Mazowia, a od 2 lat pełni funkcję Prezeski Zarządu. Wcześniej pracowała m.in. w Stowarzyszeniu 61, Stowarzyszeniu Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego oraz Fundacji Ośrodka Karta. Współpracowała z dziesiątkami innych organizacji, m.in. Polską Akcją Humanitarną, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polskim Instytutem Antropologii, Inicjatywą Wolna Białoruś, Stowarzyszeniem Harcerskim, Fundacją Pole Dialogu, Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, a w ostatnim czasie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych “Białobrzeska”. Anna jest absolwetnką Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych, Szkołę Procesu Grupowego, Szkołę Liderów Politycznych, Akademię Demokracji Socjalnej oraz międzynarodowy program rozwoju liderów Interkulturowi Nawigatorzy. W latach 2012 – 2015 członkini Społecznej Rady Kultury, a obecnie członkini Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W ostatnich latach pracowała w wielu komisjach konkursowych, m.in. w Narodowym Centrum Kultury, Narodowym Instytucie Dziedzictwa oraz Muzeum Historii Polski, a równolegle zjeździła całe Mazowsze w każdym powiecie spotykając się z organizacjami pozarządowymi. 

Oto linki do tekstów Anny Czyżewskiej o potrzebie transparentności w Narodowym Instytucie Wolności, które zostały opublikowane w portalu NGO.PL

Pierwsza dziesiątka Narodowego Instytutu Wolności i zagmatwana procedura konkursowa
Aktywność promocyjna tuż przed końcem projektu. Jak niektóre organizacje wykorzystują swoją szansę na rozwój
„Jawność życia publicznego nie od wszystkich wymagana”
PROO4: Bardzo chcę wierzyć w rzetelną ocenę, ale nie mogę
„Jak to jest z tymi konkursami” – tak ma się gadać?

Skip to content