Federacja Mazowia logotyp poziomy 1

Projekt:

Okno za granicę 2021-2022

Jednym z celów statutowych Federacji Mazowia jest wspieranie rozwoju organizacji członkowskich oraz sektora obywatelskiego w województwie mazowieckim!

Dlatego we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz organizacjami pozarządowymi z regionów partenerskich województwa organizujemy wizyty studyjne. Ich celem jest:
– wzmacnianie działaczy i działaczek pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego
– zaciesnienie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi z terenu wojewodztwa mazowieckiego oraz organizacji pozarządowych z rejonów partnerskich Województwa Mazowieckiego; do tej pory łączyliśmy aktywistów i aktywistki, oraz organizacje pozarządowe z Obwodu Lwowskiego, Obdowdu Winnickiego i Obwodu Odeskiego, Żupanii Zagrzebskiej oraz Brandenburgii;
– wzmacnianie dialogu międzynarodowy i międzykulturowy, a także wymianę dobrych praktyk.

Zadanie publiczne pn. „Okno za granicę. Regiony partnerskie dzielą się wiedzą” sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Skip to content