Federacja Mazowia logotyp poziomy 1

Europejski Fundusz Społeczny dla mazowieckich NGOsów: jak skorzystać z szansy?

Inteligentne specjalizacje, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, zasada konkurencyjności, strategia rozwoju Mazowsza, generator wniosków Sowa, generator wniosków Mewa, ustawa wdrożeniowa – jak się w tym nie zagubić i jak skorzystać z szansy jaką daje organizacjom Europejski Fundusz Społeczny w perspektywie 2014-2020?

Podczas webinarium omawiane są możliwości pozyskania środków na projekty przyczyniające się do rozwoju społecznego Mazowsza oraz sposoby radzenia sobie z najczęściej spotykanymi utrudnieniami, z którymi mierzą się organizacje planujące projekty EFS.

Webinarium prowadzi Artur Wywigacz – autor i koordynator projektów związanych z edukacją i integracją społeczną. Członek komisji oceniających wnioski o dofinansowanie. Od wielu lat związany z rozwojem potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych m.in. jako doradca i animator regionalnego ośrodka EFD i Centrum doradczego Eurodotacje.

Skip to content